Από τις Μοίρες ξεκινούν ενημερώσεις για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο «Kriti»