Ακόμα χειρότερη σε σχέση με το 2015 εμφανίζεται η εικόνα της αγοράς κατοικίας σε επίπεδο συναλλαγών κατά τη διάρκεια των πρώτων δύο μηνών του 2016, αν λάβει κανείς υπόψη του…

Περισσοτερα