ΑΫΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Η διαφύλαξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Κρήτης είναι στις βασικές προτεραιότητες της Περιφέρειας, όπως τόνισε ο περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης…