ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ

Μείζον πρόβλημα στον εσωτερικό τουρισμό έχει δημιουργήσει η πολυήμερη ακινησία του επιβατηγού – οχηματαγωγού πλοίου «Βιτσέντζος Κορνάρος», το οποίο συνδέει…