ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Ένα στα δύο διαμερίσματα στη Γερμανία θερμαίνεται μέσω φυσικού αερίου. Το φυσικό αέριο διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στη βιομηχανία. Ωστόσο ένα μεγάλο…