ΔΕΔΙΣΑ

Η Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων – [ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)], στο πλαίσιο του Επικοινωνιακού Προγράμματος που υλοποιεί, «Συμμετέχω!» στην «ΠΡΟΛΗΨΗ…

Βραβεία σε πολίτες και επιχειρηματίες που συμμετείχαν στη διεξαγωγή του 1ου Διαγωνισμού Ανακύκλωσης, απένειμε η Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων…

Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης & Κομποστοποίησης Χανίων (ΕΜΑΚ) της Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων [ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)]…