ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ – ΣΕΛΙΝΟΥ

Ο Δήμος Καντάνου-Σελίνου στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του για παροχή εκπαιδευτικής αρωγής σε μαθητές και μαθήτριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης…