Κλειστά χαρτιά αναφορικά με τους νέους προέδρους και αντιπροέδρους των Δημοτικών Οργανισμών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Χανίων κρατά ο δήμαρχος Τάσος Βάμβουκας .

Περισσοτερα