Διευρύνεται το πρόγραμμα κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού