Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η σειρά τάξης των υπουργείων, που έχει ως εξής: 1. Υπουργείο Οικονομικών, 2. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 3. Υπουργείο Εξωτερικών, 4. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη,…

Περισσοτερα