Κρήτη | Σύσκεψη για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στον πρωτογενή τομέα