ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ

Την ανάγκη να υπάρξει σύμπραξη επιστήμης και επιχειρηματικότητας, με τη συνεισφορά της Πολιτείας, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, στον τομέα των υποδομών, προκειμένου…