ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ

Τη γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Μαρία Κοζυράκη, επισκέφθηκαν ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος «Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη», καθηγητής…