ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ