Οι αντιμονοπωλιακές αρχές της Ιταλίας δήλωσαν την Τετάρτη ότι θα επιβάλλουν στην Apple Inc. και στη Samsung Electronics Co Ltd το πρόστιμο των 5 εκατομμυρίων ευρώ στην κάθε μία, μετά…

Περισσοτερα