ΟΠΕΚΕΠΕ

Διευκρινίσεις για τα πεδία των οικολογικών σχημάτων και των αγροτεμαχίων της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ 2023), τα οποία είναι προς επεξεργασία, δίνει…