Ο όρος “διαφήμιση” στο λεξικό αναλύεται ως “μια διαδικασία γνωστοποίησης και επηρεασμού του καταναλωτικού κοινού για ένα προϊόν ή μία υπηρεσία επί πληρωμή”. Σύμφωνα με τους αναλυτές, η διαφήμιση μπορεί να χρησιμοποιεί άλλοτε…

Περισσοτερα