ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, επιλέχθηκε, μετά από σχετική ανάθεση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, και ανταγωνιστική αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή…

Κανονικά θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ενόψει των Αυτοδιοικητικών Εκλογών. Σύμφωνα με όσα αποφάσισε η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου «ενόψει…