Αίτηση για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό συνδυασμένου κύκλου LPG, ισχύος 120 MW, στη θέση Πέρα Πλατάνι Σούδας, κατέθεσε η εταιρεία «Μότορ Όιλ (Ελλάς) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε.»….

Περισσοτερα