Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε πρόσφατα την προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014 – 2020) «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων» με προϋπολογισμό 400 εκατ. ευρώ. Παράλληλα,…

Περισσοτερα