ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΠ

Σε ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών και επιτάχυνση των διαδικασιών για την εκδίκαση των υποθέσεων παραβάσεων της νομοθεσίας στα προϊόντα ΠΟΠ με αιχμή τη φέτα και την επιβολή κυρώσεων…