Πώς θα αποζημιώνονται όσοι υποβάλλονται σε ψυχοθεραπεία