Πώς οι ειδικές συνθήκες της μετά πανδημίας εποχής αλλάζουν την παροχή υπηρεσιών στα ξενοδοχεία

Όπως η συνύπαρξη πολλών διαφορετικών καιρικών συστημάτων δημιούργησαν την “τέλεια καταιγίδα” του ομώνυμου κινηματογραφικού έργου, έτσι και οι ειδικές συνθήκες…