Στις Μοίρες η 1η εκπαιδευτική ενημέρωση για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο «Kriti»