ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ

Έκκληση για περιβαλλοντολογικές παρεμβάσεις/βελτιώσεις στην περιοχή του Σταυρού Ακρωτηρίου απευθύνει ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Σταυρού (S.E.A.) με έγγραφό του προς…