Τη δυνατότητα συνεργασιών, υπό συγκεκριμένους όρους, δύο ή και περισσότερων δημοτικών παρατάξεων, υπό την προϋπόθεση ότι η μία εξ αυτών θα είναι εκείνη με την οποία έχει εκλεγεί ο δήμαρχος,…

Περισσοτερα