Δώδεκα Διδακτορικά Διπλώματα (ΔΔ) και ενενήντα οκτώ Διπλώματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Πολυτεχνείου Κρήτης, απονεμήθηκαν την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019, στην διάρκεια της τελετής απονομής που πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων….

Περισσοτερα