Τσατραφύλλιας: Eντυπωσιακή θερμοκρασιακή «ανωμαλία» το επόμενο δεκαήμερο