1ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Βραβεία σε πολίτες και επιχειρηματίες που συμμετείχαν στη διεξαγωγή του 1ου Διαγωνισμού Ανακύκλωσης, απένειμε η Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων…