Γ. Σταθάκης: Η περιβαλλοντική πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ…

STATHAKHS-GIORGOS

«Για την κυβέρνηση του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. η περιβαλλοντική πολιτική δε βρίσκεται απλά ψηλά στην «ατζέντα», αλλά είναι μεταξύ των βασικών πυλώνων της στρατηγικής μας για την εποχή μετά τα Μνημόνια, η οποία ξεκινά φέτος το καλοκαίρι. Οικοδομούμε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο με στέρεες βάσεις, σε οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς όρους. Επιδιώκουμε, δηλαδή, ανάπτυξη που δε στηρίζεται σε δανεικά, το προϊόν της θα διανέμεται με κοινωνικά δίκαιο τρόπο και θα υπηρετεί τις αρχές της αειφορίας».

Τα παραπάνω επισημαίνονται σε ανακοίνωση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργου Σταθάκη, με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

Προωθούμε λοιπόν, σημαντικές περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες:

• Διαμορφώσαμε εθνική στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία, ως αναπόσπαστο κεφάλαιο του Αναπτυξιακού Σχεδίου. Στόχος μας είναι η σταδιακή δημιουργία ενός νέου παραγωγικού και καταναλωτικού προτύπου, που επιτρέπει τη χρήση των υλικών για πολύ μεγαλύτερο χρόνο με παράλληλη ελαχιστοποίηση της χρήσης φυσικών πόρων. Δεν πρόκειται απλά για ανακύκλωση, αλλά για τη μετάβαση από ένα κάθετο μοντέλο «παραγωγής – κατανάλωσης – απόρριψης», σε ένα κλειστό κυκλικό μοντέλο όπου τα προϊόντα θα μπορούν να επαναχρησιμοποιούνται με την ελάχιστη δυνατή μεταποίηση.
• Με τον νέο Εθνικό Σχεδιασμό, δίνουμε απόλυτη προτεραιότητα στην ανακύκλωση, με υποχρεωτική επιλογή στην πηγή.
• Επενδύουμε 1,2 δισ. ευρώ από το ΕΣΠΑ για υποδομές διαχείρισης αποβλήτων και 1 δισ. ευρώ για επεξεργασία υγρών αποβλήτων.
• Αλλάξαμε το θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων και δημιουργήσαμε Εθνικό Μητρώο Αποβλήτων, αυξάνοντας από 1.700 σε 30.000 τις επιχειρήσεις που δηλώνουν τα απόβλητά τους.
Ξεπερνάμε τον μεσαίωνα των χωματερών, κλείνοντας και αποκαθιστώντας τις 260 από τις 293 παράνομες χωματερές.
• Χρηματοδοτούμε 162 Δήμους για να συντάξουν Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και 172 Δήμους για προγράμματα Αστικής Αναζωογόνησης.
• Συντάξαμε και κυρώσαμε τα Σχέδια Διαχείρισης Νερού και τα Σχέδια Διαχείρισης Πλημμυρών για όλη τη χώρα.
• Ιδρύσαμε 8 νέους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και πλέον όλες οι περιοχές Natura διαθέτουν αρμόδιο Φορέα. Προωθούμε την έγκριση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών για τις περιοχές αυτές.
• Αυξήσαμε την έκταση των θαλάσσιων περιοχών Natura, από το 6% προ διετίας, στο 20%.
• Πραγματοποιούμε πάνω από 000 προσλήψεις 8μηνης διάρκειας για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών.
• Μειώσαμε σημαντικά την κατανάλωση λεπτής πλαστικής σακούλας, συμβάλλοντας στην καταπολέμηση της μόλυνσης από τα πλαστικά (αποτελεί το θέμα της φετινής Ημέρας του Περιβάλλοντος).

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κεντρική θέση στην πολιτική μας κατέχει η ουσιαστική συμβολή της χώρας στην παγκόσμια μάχη για την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών της.

• Ήμασταν από τις πρώτες χώρες που κύρωσαν τη Συμφωνία των Παρισίων.
• Στο πλαίσιο της Ε.Ε. συντασσόμαστε με όσους ζητούν ιδιαίτερα φιλόδοξους στόχους για το 2030. Επιδιώκουμε λοιπόν, το μερίδιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στη χώρα μας να φτάσει στο 30%, η ενέργεια που καταναλώνουμε να είναι λιγότερη κατά 30% σε σχέση με σήμερα και το ποσοστό της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχεται από ΑΠΕ να προσεγγίσει το 50% από 29% σήμερα.
• Οργανώνουμε μεθοδικά τη μετάβαση σε ένα ενεργειακό μείγμα με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, καταρτίζοντας για πρώτη φορά Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα.
• Υιοθετήσαμε νέο θεσμικό πλαίσιο για τις δημοπρασίες ΑΠΕ, το οποίο θα ενεργοποιηθεί τον επόμενο μήνα και αναμένεται να προσελκύσει επενδύσεις άνω των 2,5 δισ. ευρώ.
• Προωθούμε παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, ξεκινώντας από το οικιστικό απόθεμα (χρηματοδότηση 1 δισ. ευρώ στο Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον-ΙΙ), συνεχίζοντας με τα δημόσια κτίρια (έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση 2 δισ. ευρώ) και στη συνέχεια περνώντας στον κλάδο των μεταφορών, όπου οι νέες τεχνολογίες υπόσχονται θεαματικές αλλαγές.
• Ολοκληρώνουμε μετά από δεκαετίες τη διασύνδεση των Κυκλάδων και της Κρήτης με το ηπειρωτικό δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, «σβήνοντας» τις ρυπογόνες μονάδες που χρησιμοποιούσαν πετρελαιο-γεννήτριες του I960 με ετήσιο κόστος τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ. Η πρώτη φάση σύνδεσης της Κρήτης με την Πελοπόννησο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2020, συμβάλλοντας στη δραστική μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας του νησιού, στη βελτίωση του οικολογικού αποτυπώματος και στην εξοικονόμηση 215 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ η δεύτερη (Κρήτη – Αττική) προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι το 2023.
• Αναπτύσσουμε τα προγράμματα για τα Ενεργειακά Νησιά και τα «έξυπνα» νησιά. Στο πλαίσιο αυτής της καινοτόμας πρωτοβουλίας προχωρούν υβριδικά έργα που περιλαμβάνουν μονάδες ΑΠΕ και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσονται πιλοτικά ηλεκτρικά συστήματα, στην κατεύθυνση της σταδιακής απεξάρτησης των νησιών από τα ορυκτά καύσιμα, που θα καθιστούν τη χώρα πρωτοπόρα στη διεθνή σκακιέρα.
• Παράλληλα, διαμορφώσαμε ένα σημαντικό θεσμικό εργαλείο, το οποίο προσφέρει έναν καινοτόμο τρόπο ανάπτυξης των ΑΠΕ με την ενεργό συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών: τις Ενεργειακές Κοινότητες. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό θεσμικό πλαίσιο που έχει ως βασικό πυλώνα την αποκέντρωση της παραγωγής με δημοκρατικό έλεγχο και τη δυνατότητα συνεργειών σε πολλά επίπεδα: φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου καθώς και ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού (Δήμοι και Περιφέρειες).

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Προκειμένου να περιοριστεί το οικολογικό αποτύπωμα της οικονομίας και γενικότερα της ελληνικής κοινωνίας, εξαιρετικά χρήσιμο είναι το εργαλείο του χωρικού σχεδιασμού: Η επιλογή των κατάλληλων περιοχών για κάθε δραστηριότητα και η αποσαφήνιση των δραστηριοτήτων που επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται να ασκούνται σε κάθε σημείο του χώρου. Η διαμόρφωση των κατάλληλων θεσμικών εργαλείων:

• Συμβάλλει στην επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της οργανωμένης ανάπτυξης του χώρου και της προσέλκυσης επενδύσεων.
• Επιτρέπει την καλύτερη οργάνωση του διαλόγου και άρα την επίτευξη συναινέσεων και την αποφυγή οξυμένων αντιπαραθέσεων στις τοπικές κοινωνίες.

Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα που δεν έχει, επί δεκαετίες, ολοκληρωμένα και επικαιροποιημένα πολεοδομικά σχέδια, δεν έχει κτηματολόγιο και δασικούς χάρτες, δεν έχει σχεδιασμό για τη θάλασσα. Αυτό αλλάζει. Επιδιώκουμε να λύσουμε όλα τα συσσωρευμένα προβλήματα με ενιαίο τρόπο, διότι δεν θεραπεύεται κανένα πρόβλημα αποσπασματικά.

Η στρατηγική αυτή κινείται σε 6 άξονες. Τα πρώτα βήματα έχουν γίνει:

1. Ο Νόμος για το χωρικό σχεδιασμό, που ψηφίστηκε στο τέλος του 2016 σε συνδυασμό με το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τις χρήσεις γης το οποίο θεσμοθετείται άμεσα, αφού μόλις λάβαμε μια εξαιρετικά θετική γνωμοδότηση από το ΣτΕ.
2. Η εκπόνηση Τοπικών Χωρικών Σχεδίων σε όλη την Επικράτεια και η αναθεώρηση όλων των Ειδικών Χωροταξικών Σχεδίων. Απαραίτητα για την ανάπτυξη δυναμικών τομέων στην περιοχή, όπως ο τουρισμός.
3. Η ψήφιση με μεγάλη πλειοψηφία στη Βουλή του νόμου για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος.
4. Μέσα σε ένα χρόνο κυρώσαμε το 31,4% των δασικών χαρτών, ενώ τα προηγούμενα 30 χρόνια είχε κυρωθεί μόλις το 0,8%. Βήμα απαραίτητο στη διαδικασία κατάρτισης τόσο του Κτηματολογίου όσο και του πολεοδομικού σχεδιασμού.
5. Θεσμοθετήσαμε τον νέο ενιαίο φορέα Κτηματολογίου, με την ενοποίηση των υποθηκοφυλακείων με τα κτηματολογικά γραφεία, με στόχο έως το 2020 να έχει η Ελλάδα Κτηματολόγιο.
6. Και σήμερα συζητείται στη Βουλή, για πρώτη φορά, το νομοσχέδιο που διαμορφώνει το θεσμικό πλαίσιο για τον χωροταξικό σχεδιασμό στη θάλασσα.

Κανένα σχόλιο

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register

Επιστροφή στην κορυφή

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο